psu8600

ZINTEGROWANE ZASILACZE TO PRZYSZŁOŚĆ!

SITOP PSU8600 jest pierwszym zasilaczem w pełni zintegrowanym w środowisku TIA Portal, co przekłada się na korzyści zarówno na etapie projektowania jak i eksploatacji. Wyjścia zasilające są konfigurowalne (napięcie i prąd) i chronione za pomocą wbudowanego monitora przeciążeń. Możliwa jest również rozbudowa urządzenia przy wykorzystaniu szerokiej gamy dodatkowych modułów, co pozwala na dopasowanie systemu zasilania do potrzeb konkretnej instalacji. PSU8600 wykorzystuje również profil PROFIenergy, umożliwiający monitorowanie zużycia energii, włączanie i wyłączanie poszczególnych wyjść oraz zaawansowaną diagnostykę. To wszystko sprawia, że SITOP PSU8600 wyznacza nowe standardy pod kątem wydajności i niezawodności.Elastyczna konfiguracja
System SITOP PSU8600 jest rozwiązaniem modułowym, które można dostosować do wymagań konkretnej instalacji. Jednostki podstawowe można łączyć w maksymalnie 6 modułów, montowanych w dowolnej kolejności bez konieczności dodatkowego okablowania (technika łączeniowa System Clip Link). Moduły rozszerzeń (maksymalnie 4), służą do rozbudowy instalacji o maksymalnie 20 dodatkowych wyjść, które można monitorować w sposób selektywny. W przypadku krótkotrwałych zaników napięcia do 600 ms, jednostkę podstawową można uzupełnić o moduł buforowy SITOP 8600 wyposażony w kondensatory elektrolityczne. Natomiast, w przypadku dłuższych przerw trwających do 20 s przy pełnym obciążeniu (40 A), w maksymalnie dwa moduły buforowe SITOP BUF 8600 wyposażone w kondensatory dwuwarstwowe.Zasilacze SITOP PSU8600 cechuje:


Wysoka sprawność, kompaktowe rozmiary - Jednostki podstawowe SITOP PSU8600 zawdzięczają swoje kompaktowe rozmiary wysokiej sprawności - do 94%, która gwarantuje minimalne straty ciepła a obsługa PROFIenergy pozwala na oszczędność zużycia energii dzięki selektywnemu wyłączaniu wyjść.


Wysoka efektywność - Dzięki kompaktowej i modularnej budowie, system zasilania SITOP PSU8600 można dostosować do najbardziej wymagających aplikacji. Wyjścia zasilacza są w pełni konfigurowalne w zakresie 5 - 28V, nie potrzeba więc dodatkowych zasilaczy dla obciążeń 5 V czy 12 V. Oprócz tego, system zapewnia nam przejrzyste informacje na temat pracy obciążeń dzięki monitorowaniu prądu i napięcia poszczególnym wyjściom. Informacje o zużyciu energii mogą być przesyłane do systemów zarządzania energią w celu przetworzenia i określenia potencjału do oszczędności.


Wysoka niezawodność - SITOP PSU8600 pozwala łatwo zidentyfikować i wyeliminować usterki w momencie ich wystąpienia, co zmniejsza niepotrzebne przestoje. Wyjścia zasilacza są ciągle monitorowane i mogą być wyłączone niezależnie w sytuacji wystąpienia usterki. Oznacza to, że zwarcie lub przeciążenie na pojedynczym urządzeniu w instalacji, nie powoduje wyłączenia całego obwodu. Dodatkowo oferowany zasilacz zapewnia 50% krótkotrwałego zapasu mocy dla przeciążeń i możliwość podtrzymania zasilania do 20s przy pełnym obciążeniu 40A.


Oszczędność energii - Zasilacze SITOP PSU 8600 oferują wiele funkcjonalności przy niewielkich rozmiarach (szerokość 80 -125 mm) a wbudowany monitor przeciążeń zmniejsza konieczność montowania dodatkowych zabezpieczeń, np. wyłączników, co przekłada się na więcej wolnej przestrzeni w szafie sterowniczej.


Integracja i projektowanie z poziomu TIA Portal - SITOP PSU8600, to pierwszy zasilacz, który można w pełni integrować z aplikacjami automatyki za pośrednictwem TIA Portal i skonfigurować komunikację z PLC. Można m.in stworzyć połączenie sieciowe PROFINET, przeprowadzić parametryzację zasilacza czy włączyć lub wyłączyć poszczególne wyjścia. Wstępnie skonfigurowane bloki funkcyjne w programie SIMATIC S7 pozwalają na analizowanie danych operacyjnych i diagnostycznych, a darmowe szablony WinCC ułatwiają ich monitorowanie.System monitoruje wszystkie wyjścia DC i dostarcza informacje diagnostyczne i operacyjne za pośrednictwem PROFINET. Pozwala dynamicznie regulować napięcie każdego wyjścia za pośrednictwem Profinet-u na przykład w celu sterowania prędkością wentylatora. Wyjścia mogą być włączane i wyłączane indywidualnie, co oznacza, że obciążenia do 20 A mogą być przełączane bezpośrednio bez stosowania np. przekaźników. Prąd i napięcie każdego wyjścia mogą być mierzone w sposób ciągły i wykorzystywane do rozwiązywania problemów i zarządzania energią i w razie potrzeby na odłączanie obciążenie za pośrednictwem PROFIenergy.Jednostki podstawowe wyposażone są w zintegrowany interfejs Ethernet / PROFINET, który oferuje możliwości komunikacyjne oraz znacznie poszerza możliwości zasilacza.

  • - Zasilanie 3-fazowe, nominalny prąd wyjściowy 20 A lub 40 A przy 24 V DC
  • - Zintegrowany monitor przeciążeń, który pozwala na konfiguracji wyjść w przedziale od 5 V do 28 V
  • - Zintegrowany, dwu-portowy interfejs Ethernet / PROFINET
  • - Darmowe bloki funkcyjne w TIA Portal do diagnostyki i do wielu przydatnych operacji
  • - Diagnostyka i parametryzacja możliwa także podczas pracy urządzenia
  • - Wyjątkowo wąska budowa 80/125/100 mm